Kiedy jesteś ZRELAKSOWANA
czujesz się pięknie
Your Caption Here 2
  1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art. 27 w terminie 14 dni od daty otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres Ewa Wachowska Śliwka, Płouszowice Kolonia 77D, 21-008 Tomaszowice. Istnieje możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@nostressdress.pl
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do regulaminu (do pobrania poniżej).
  3. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
  4. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.
  5. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: Ewa Wachowska Śliwka, Płouszowice Kolonia 77D, 21-008 Tomaszowice 
  6. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  8. W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
  9. Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

0